Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše výrobního závodu MARKSIMON